Odontologisk journalistik (Dental Journalism)

Odontologisk journalistik

Innehållet i, bearbetning och redigering av, och policy för tandläkarpublikationer, så som tidskrifter, nyhetsbrev, tabloider och rapporter.

Förklaring på engelska

Content, management, editing, policies, and printing of dental periodicals such as journals, newsletters, tabloids, and bulletins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dental Journalism; Dental Periodicals Publishing; Publishing, Dental Periodicals; Periodicals Publishing, Dental

Svensk term Odontologisk journalistik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dental Journalism; Dental Periodicals Publishing; Publishing, Dental Periodicals; Periodicals Publishing, Dental
Engelsk term Dental Journalism
MESH ID D007598

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.