Ögats ljusbrytning (Ocular Refraction)

Ögats ljusbrytning

Brytning av ljus genom ögats medier.

Förklaring på engelska

Refraction of LIGHT effected by the media of the EYE.

Synonym, svenska: Brytning, okulär; Ljusbrytning, ögats

Synonym, engelska: Ocular Refraction; Ocular Refractions; Refractions, Ocular

Svensk term Ögats ljusbrytning
Synonym på svenska Brytning, okulär; Ljusbrytning, ögats
Synonym på engelska Ocular Refraction; Ocular Refractions; Refractions, Ocular
Engelsk term Ocular Refraction
MESH ID D012029

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.