Okadasyra (Okadaic Acid)

Okadasyra

En specifik hämmare av fosfoserin/treonin proteinfosfatas 1 och 2a. Det är också en potent tumörpromotor. Det produceras av DINOFLAGELLATES och orsakar diarré SHELLFISH GIFTING.

Förklaring på engelska

A specific inhibitor of phosphoserine/threonine protein phosphatase 1 and 2a. It is also a potent tumor promoter. It is produced by DINOFLAGELLATES and causes diarrhetic SHELLFISH POISONING.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ocadaic Acid

Svensk term Okadasyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ocadaic Acid
Engelsk term Okadaic Acid
MESH ID D019319

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.