Oligoklonala band (Oligoclonal Bands)

Oligoklonala band

Flera proteinband som tjänar som markörer för specifika ANTIKROPPAR och detekteras genom ELEKTROFORES av CEREBROSPINALVÄTSKA eller serum. Banden ses oftast under inflammatoriska eller immunprocesser och finns hos de flesta patienter med MULTIPEL SKLEROS.

Förklaring på engelska

Multiple protein bands serving as markers of specific ANTIBODIES and detected by ELECTROPHORESIS of CEREBROSPINAL FLUID or serum. The bands are most often seen during inflammatory or immune processes and are found in most patients with MULTIPLE SCLEROSIS.

Synonym, svenska: Oligoklonala immunglobuliner; Oligoklonal IgG; Oligoklonal IgM

Synonym, engelska: Bands, Oligoclonal; Oligoclonal Immunoglobulin; Immunoglobulin, Oligoclonal; Oligoclonal Immunoglobulins; Immunoglobulins, Oligoclonal; Oligoclonal Band; Band, Oligoclonal; Oligoclonal IgM; IgM, Oligoclonal; Oligoclonal IgG; IgG, Oligoclonal

Svensk term Oligoklonala band
Synonym på svenska Oligoklonala immunglobuliner; Oligoklonal IgG; Oligoklonal IgM
Synonym på engelska Bands, Oligoclonal; Oligoclonal Immunoglobulin; Immunoglobulin, Oligoclonal; Oligoclonal Immunoglobulins; Immunoglobulins, Oligoclonal; Oligoclonal Band; Band, Oligoclonal; Oligoclonal IgM; IgM, Oligoclonal; Oligoclonal IgG; IgG, Oligoclonal
Engelsk term Oligoclonal Bands
MESH ID D043025

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.