Oljesyra (Oleic Acid)

Oljesyra

En omättad fettsyra som är den mest distribuerade och rikliga fettsyran i natur. Det används kommersiellt vid framställning av oleat och lotioner, och som ett farmaceutiskt lösningsmedel. (Stedman, 26: e uppl)

Förklaring på engelska

An unsaturated fatty acid that is the most widely distributed and abundant fatty acid in nature. It is used commercially in the preparation of oleates and lotions, and as a pharmaceutical solvent. (Stedman, 26th ed)

Synonym, svenska: Oleinsyra; Oleat

Synonym, engelska: cis-9-Octadecenoic Acid; cis 9 Octadecenoic Acid; 9-Octadecenoic Acid; 9 Octadecenoic Acid; Oleate

Svensk term Oljesyra
Synonym på svenska Oleinsyra; Oleat
Synonym på engelska cis-9-Octadecenoic Acid; cis 9 Octadecenoic Acid; 9-Octadecenoic Acid; 9 Octadecenoic Acid; Oleate
Engelsk term Oleic Acid
MESH ID D019301

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.