Omdöme (Judgment)

Omdöme

Intellektuell process som innebär upptäckten eller fastställandet av ett objektivt eller egentligt förhållande mellan två ting eller begrepp; en persons förmåga att göra ett omdöme; den process som tydliggör och bekräftar ett begrepps verkliga mening; en kritisk värdering av en person eller situation.

Förklaring på engelska

The process of discovering or asserting an objective or intrinsic relation between two objects or concepts; a faculty or power that enables a person to make judgments; the process of bringing to light and asserting the implicit meaning of a concept; a critical evaluation of a person or situation.

Synonym, svenska: Bedömning; Utslag

Synonym, engelska: Judgments

Svensk term Omdöme
Synonym på svenska Bedömning; Utslag
Synonym på engelska Judgments
Engelsk term Judgment
MESH ID D007600

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.