Omega-N-metylarginin (omega-N-Methylarginine)

Omega-N-metylarginin

En kompetitiv hämmare av kväveoxidsyntetas.

Förklaring på engelska

A competitive inhibitor of nitric oxide synthetase.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: omega N Methylarginine; NG-Monomethyl-L-Arginine; NG Monomethyl L Arginine; L-NMMA; L-Monomethylarginine; L Monomethylarginine; N(G)-Monomethylarginine; D-NMMA; N(G)-Monomethyl-D-Arginine; N(omega)-Monomethyl-L-Arginine; L-NG-Monomethyl Arginine; Arginine, L-NG-Monomethyl; L NG Monomethyl Arginine; N(G)-Methylarginine

Svensk term Omega-N-metylarginin
Synonym på svenska
Synonym på engelska omega N Methylarginine; NG-Monomethyl-L-Arginine; NG Monomethyl L Arginine; L-NMMA; L-Monomethylarginine; L Monomethylarginine; N(G)-Monomethylarginine; D-NMMA; N(G)-Monomethyl-D-Arginine; N(omega)-Monomethyl-L-Arginine; L-NG-Monomethyl Arginine; Arginine, L-NG-Monomethyl; L NG Monomethyl Arginine; N(G)-Methylarginine
Engelsk term omega-N-Methylarginine
MESH ID D019323

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.