Omvårdnad vid rehabilitering (Rehabilitation Nursing)

Omvårdnad vid rehabilitering

En omvårdnadsspecialitet involverad i diagnos och behandling av mänskliga svar från individer och grupper på faktiska eller potentiella hälsoproblem med egenskaperna hos förändrad funktionell förmåga och förändrad livsstil.

Förklaring på engelska

A nursing specialty involved in the diagnosis and treatment of human responses of individuals and groups to actual or potential health problems with the characteristics of altered functional ability and altered life-style.

Synonym, svenska: Rehabiliteringsvård

Synonym, engelska: Nursing, Rehabilitation; Nursings, Rehabilitation; Rehabilitation Nursings

Svensk term Omvårdnad vid rehabilitering
Synonym på svenska Rehabiliteringsvård
Synonym på engelska Nursing, Rehabilitation; Nursings, Rehabilitation; Rehabilitation Nursings
Engelsk term Rehabilitation Nursing
MESH ID D019145

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.