Omvårdnadsspecialiteter (Nursing Specialties)

Omvårdnadsspecialiteter

Olika grenar av omvårdnadspraxis begränsade till specialiserade områden.

Förklaring på engelska

Various branches of nursing practice limited to specialized areas.

Synonym, svenska: Omvårdnadsdiscipliner

Synonym, engelska: Nursing Specialties; Nursing Specialty; Specialty, Nursing

Svensk term Omvårdnadsspecialiteter
Synonym på svenska Omvårdnadsdiscipliner
Synonym på engelska Nursing Specialties; Nursing Specialty; Specialty, Nursing
Engelsk term Nursing Specialties
MESH ID D013041

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.