Onkogenproteiner v-erbA (Oncogene Proteins v-erbA)

Onkogenproteiner v-erbA

Transformerande proteiner kodade av ErBA-onkogener från aviär erytroblastosvirus. De är trunkerade versioner av C-ERBA, sköldkörtelhormonreceptorn (RECEPTORER, SKÖLDKÖRTELHORMON) som har behållit både DNA-bindande och hormonbindande domäner. Mutationer i de hormonbindande domänerna avskaffar transkriptionsaktiveringsfunktionen. V-erba fungerar som en dominerande repressor av C-ERBA, vilket inducerar transformation genom att desinhibera proliferation.

Förklaring på engelska

Transforming proteins encoded by erbA oncogenes from the avian erythroblastosis virus. They are truncated versions of c-erbA, the thyroid hormone receptor (RECEPTORS, THYROID HORMONE) that have retained both the DNA-binding and hormone-binding domains. Mutations in the hormone-binding domains abolish the transcriptional activation function. v-erbA acts as a dominant repressor of c-erbA, inducing transformation by disinhibiting proliferation.

Synonym, svenska: Onkgenproteiner v-erbA

Synonym, engelska: Oncogene Proteins v erbA; Oncogene Products v-erbA; Oncogene Products v erbA; v-erbA Proteins; v erbA Proteins; erbA Oncogene Proteins

Svensk term Onkogenproteiner v-erbA
Synonym på svenska Onkgenproteiner v-erbA
Synonym på engelska Oncogene Proteins v erbA; Oncogene Products v-erbA; Oncogene Products v erbA; v-erbA Proteins; v erbA Proteins; erbA Oncogene Proteins
Engelsk term Oncogene Proteins v-erbA
MESH ID D018774

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.