Onkogenproteiner v-erbB (Oncogene Proteins v-erbB)

Onkogenproteiner v-erbB

Transformerande proteiner kodade av ERBb-onkogener från aviär erytroblastosvirus. Proteinet är en stympad blankett [publikationstyp] av EGF-receptorn (RECEPTOR, EPIDERMAL GROWTH FACTOR) vars kinasdomän konstitutivt aktiveras genom radering av den ligandbindande domänen.

Förklaring på engelska

Transforming proteins encoded by erbB oncogenes from the avian erythroblastosis virus. The protein is a truncated form of the EGF receptor (RECEPTOR, EPIDERMAL GROWTH FACTOR) whose kinase domain is constitutively activated by deletion of the ligand-binding domain.

Synonym, svenska: Onkgenproteiner v-erbB

Synonym, engelska: Oncogene Proteins v erbB; erbB Oncogene Proteins; v-erbB Proteins; v erbB Proteins; Oncogene Proteins erbB; Oncogene Products v-erbB; Oncogene Products v erbB

Svensk term Onkogenproteiner v-erbB
Synonym på svenska Onkgenproteiner v-erbB
Synonym på engelska Oncogene Proteins v erbB; erbB Oncogene Proteins; v-erbB Proteins; v erbB Proteins; Oncogene Proteins erbB; Oncogene Products v-erbB; Oncogene Products v erbB
Engelsk term Oncogene Proteins v-erbB
MESH ID D018739

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.