Onödiga ingrepp (Unnecessary Procedures)

Onödiga ingrepp

Diagnostik, terapeutisk, och utredningsförfaranden som föreskrivs och utförs av vårdpersonal, vars resultat inte motiverar fördelarna eller farorna och kostnaderna för patienten.

Förklaring på engelska

Diagnostic, therapeutic, and investigative procedures prescribed and performed by health professionals, the results of which do not justify the benefits or hazards and costs to the patient.

Synonym, svenska: Onödiga operationer; Onödig kirurgi

Synonym, engelska: Procedure, Unnecessary; Procedures, Unnecessary; Unnecessary Procedure; Unnecessary Surgery; Surgery, Unnecessary

Svensk term Onödiga ingrepp
Synonym på svenska Onödiga operationer; Onödig kirurgi
Synonym på engelska Procedure, Unnecessary; Procedures, Unnecessary; Unnecessary Procedure; Unnecessary Surgery; Surgery, Unnecessary
Engelsk term Unnecessary Procedures
MESH ID D019564

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.