Oocytdonation (Oocyte Donation)

Oocytdonation

Överföring av preovulatoriska oocyter från givare till en lämplig värd. Oocyter samlas in, befruktas in vitro, och överförs till en värd som kan vara människa eller djur.

Förklaring på engelska

Transfer of preovulatory oocytes from donor to a suitable host. Oocytes are collected, fertilized in vitro, and transferred to a host that can be human or animal.

Synonym, svenska: Äggdonation; Äggcellsdonation

Synonym, engelska: Donation, Oocyte; Donations, Oocyte; Oocyte Donations; Ovum Donation; Donation, Ovum; Donations, Ovum; Ovum Donations

Svensk term Oocytdonation
Synonym på svenska Äggdonation; Äggcellsdonation
Synonym på engelska Donation, Oocyte; Donations, Oocyte; Oocyte Donations; Ovum Donation; Donation, Ovum; Donations, Ovum; Ovum Donations
Engelsk term Oocyte Donation
MESH ID D018587

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.