Oorganiskt pyrofosfatas (Inorganic Pyrophosphatase)

Oorganiskt pyrofosfatas

Ett enzym som katalyserar hydrolys av difosfat till oorganiskt fosfat. Hydrolys av pyrofosfat är kopplad till transport av vätejoner genom ett membran. EC 3.6.1.1.

Förklaring på engelska

An enzyme which catalyzes the hydrolysis of diphosphate (DIPHOSPHATES) into inorganic phosphate. The hydrolysis of pyrophosphate is coupled to the transport of HYDROGEN IONS across a membrane.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: H(+)-PPase; Pyrophosphate-Energized Inorganic Pyrophosphatase; Inorganic Pyrophosphatase, Pyrophosphate-Energized; Pyrophosphatase, Pyrophosphate-Energized Inorganic; Pyrophosphate Energized Inorganic Pyrophosphatase; Proton-Pumping Inorganic Pyrophosphatase; Inorganic Pyrophosphatase, Proton-Pumping; Proton Pumping Inorganic Pyrophosphatase; Pyrophosphatase, Proton-Pumping Inorganic; Proton-Translocating Pyrophosphatase; Proton Translocating Pyrophosphatase; Pyrophosphatase, Proton-Translocating; Pyrophosphatase, Inorganic; H+-Pyrophosphatase; H+ Pyrophosphatase

Svensk term Oorganiskt pyrofosfatas
Synonym på svenska
Synonym på engelska H(+)-PPase; Pyrophosphate-Energized Inorganic Pyrophosphatase; Inorganic Pyrophosphatase, Pyrophosphate-Energized; Pyrophosphatase, Pyrophosphate-Energized Inorganic; Pyrophosphate Energized Inorganic Pyrophosphatase; Proton-Pumping Inorganic Pyrophosphatase; Inorganic Pyrophosphatase, Proton-Pumping; Proton Pumping Inorganic Pyrophosphatase; Pyrophosphatase, Proton-Pumping Inorganic; Proton-Translocating Pyrophosphatase; Proton Translocating Pyrophosphatase; Pyrophosphatase, Proton-Translocating; Pyrophosphatase, Inorganic; H+-Pyrophosphatase; H+ Pyrophosphatase
Engelsk term Inorganic Pyrophosphatase
MESH ID D043564

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.