Operationschock (Surgical Shock)

Operationschock

En typ av chock som uppstår som ett resultat av ett kirurgiskt ingrepp.

Förklaring på engelska

A type of shock that occurs as a result of a surgical procedure.

Synonym, svenska: Kirurgisk chock

Synonym, engelska: Surgical Shock; Surgical Shocks

Svensk term Operationschock
Synonym på svenska Kirurgisk chock
Synonym på engelska Surgical Shock; Surgical Shocks
Engelsk term Surgical Shock
MESH ID D012773

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.