Opioidpeptider (Opioid Peptides)

Opioidpeptider

De endogena peptider med opiatliknande aktivitet. De tre stora klasserna som för närvarande erkänns är ENKEFALINERNA, DYNORFINERNA, och ENDORFINERNA. Var och en av dessa familjer härrör från olika prekursorer, proenkefalin, prodynorfin och PRO-OPIOMELANOCORTIN, respektive. Det finns också minst tre klasser av OPIOIDRECEPTORER, men peptidfamiljerna kart [publikationstyp] inte receptorerna på ett enkelt sätt.

Förklaring på engelska

The endogenous peptides with opiate-like activity. The three major classes currently recognized are the ENKEPHALINS, the DYNORPHINS, and the ENDORPHINS. Each of these families derives from different precursors, proenkephalin, prodynorphin, and PRO-OPIOMELANOCORTIN, respectively. There are also at least three classes of OPIOID RECEPTORS, but the peptide families do not map to the receptors in a simple way.

Synonym, svenska: Endogena opiater

Synonym, engelska: Peptides, Opioid; Opiate Peptides; Peptides, Opiate; Opioid Peptide; Peptide, Opioid; Opiates, Endogenous; Endogenous Opiates

Svensk term Opioidpeptider
Synonym på svenska Endogena opiater
Synonym på engelska Peptides, Opioid; Opiate Peptides; Peptides, Opiate; Opioid Peptide; Peptide, Opioid; Opiates, Endogenous; Endogenous Opiates
Engelsk term Opioid Peptides
MESH ID D018847

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.