Opioidreceptorer (Opioid Receptors)

Opioidreceptorer

Cellmembranproteiner som binder opioider och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. De endogena liganderna för opioidreceptorer hos däggdjur inkluderar tre familjer av peptider, enkefaliner, endorfiner, och dynorfiner. Receptorklasserna inkluderar mu, delta, och kappa-receptorer. Sigmareceptorer binder flera psykoaktiva ämnen, inklusive vissa opioider, men deras endogena ligander är inte kända.

Förklaring på engelska

Cell membrane proteins that bind opioids and trigger intracellular changes which influence the behavior of cells. The endogenous ligands for opioid receptors in mammals include three families of peptides, the enkephalins, endorphins, and dynorphins. The receptor classes include mu, delta, and kappa receptors. Sigma receptors bind several psychoactive substances, including certain opioids, but their endogenous ligands are not known.

Synonym, svenska: Enkefalinreceptorer; Narkotikareceptorer; Endorfinreceptorer; beta-endorfinreceptorer; Receptor, opiod; Receptor, endorfin; Receptor, beta-endorfin; Receptorer, narkotika

Synonym, engelska: Opiate Receptors; Opioid Receptor; Receptor, Opioid; Opioid Receptors; Opiate Receptor; Receptor, Opiate; Receptors, Opiate; Enkephalin Receptor; Receptor, Enkephalin; Receptors, Enkephalin; Enkephalin Receptors; Receptors, Narcotic; Narcotic Receptors; Receptors, Normorphine; Normorphine Receptors; beta-Endorphin Receptor; Receptor, beta-Endorphin; beta Endorphin Receptor; Receptors, beta-Endorphin; Receptors, beta Endorphin; beta-Endorphin Receptors; Receptors, Endorphin; Endorphin Receptor; Receptor, Endorphin; Endorphin Receptors

Svensk term Opioidreceptorer
Synonym på svenska Enkefalinreceptorer; Narkotikareceptorer; Endorfinreceptorer; beta-endorfinreceptorer; Receptor, opiod; Receptor, endorfin; Receptor, beta-endorfin; Receptorer, narkotika
Synonym på engelska Opiate Receptors; Opioid Receptor; Receptor, Opioid; Opioid Receptors; Opiate Receptor; Receptor, Opiate; Receptors, Opiate; Enkephalin Receptor; Receptor, Enkephalin; Receptors, Enkephalin; Enkephalin Receptors; Receptors, Narcotic; Narcotic Receptors; Receptors, Normorphine; Normorphine Receptors; beta-Endorphin Receptor; Receptor, beta-Endorphin; beta Endorphin Receptor; Receptors, beta-Endorphin; Receptors, beta Endorphin; beta-Endorphin Receptors; Receptors, Endorphin; Endorphin Receptor; Receptor, Endorphin; Endorphin Receptors
Engelsk term Opioid Receptors
MESH ID D011957

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.