Optisk koherenstomografi (Optical coherence tomography)

Optisk koherenstomografi

En avbildningsmetod som använder LASERS som används för att kartlägga underjordiska struktur. När ett reflekterande ställe i provet har samma optiska banlängd (koherens) som referensspegeln, observerar detektorn störningsfransar.

Förklaring på engelska

An imaging method using LASERS that is used for mapping subsurface structure. When a reflective site in the sample is at the same optical path length (coherence) as the reference mirror, the detector observes interference fringes.

Synonym, svenska: Tomografi, optisk koherens

Synonym, engelska: Coherence Tomography, Optical; OCT Tomography; Tomography, OCT; Optical Coherence Tomography

Svensk term Optisk koherenstomografi
Synonym på svenska Tomografi, optisk koherens
Synonym på engelska Coherence Tomography, Optical; OCT Tomography; Tomography, OCT; Optical Coherence Tomography
Engelsk term Optical coherence tomography
MESH ID D041623

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.