Optisk tomografi (Optical Tomography)

Optisk tomografi

Projicering av nära-IR-ljus (INFRARED RAYS), i området 700-1000 nm, över ett objekt i parallella strålar till en rad känsliga fotodetektorer. Detta upprepas i olika vinklar och en matematisk rekonstruktion ger tredimensionell MEDICINSK AVBILDNING av vävnader. Baserat på den relativa transparensen hos vävnader till detta spektra har det använts för att övervaka lokal syresättning, hjärna och leder.

Förklaring på engelska

Projection of near-IR light (INFRARED RAYS), in the 700-1000 nm region, across an object in parallel beams to an array of sensitive photodetectors. This is repeated at various angles and a mathematical reconstruction provides three dimensional MEDICAL IMAGING of tissues. Based on the relative transparency of tissues to this spectra, it has been used to monitor local oxygenation, brain and joints.

Synonym, svenska: Tomografi, optisk

Synonym, engelska: Optical Tomography

Svensk term Optisk tomografi
Synonym på svenska Tomografi, optisk
Synonym på engelska Optical Tomography
Engelsk term Optical Tomography
MESH ID D041622

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.