Oral kirurgi (Oral Surgery)

Oral kirurgi

En tandspecialitet som sysslar med diagnos och kirurgisk behandling av sjukdom, skador, och defekter i den mänskliga orala och maxillofaciala regionen.

Förklaring på engelska

A dental specialty concerned with the diagnosis and surgical treatment of disease, injuries, and defects of the human oral and maxillofacial region.

Synonym, svenska: Maxillofacial kirurgi

Synonym, engelska: Maxillofacial Surgery; Surgery, Maxillofacial; Oral Surgery; Exodontics

Svensk term Oral kirurgi
Synonym på svenska Maxillofacial kirurgi
Synonym på engelska Maxillofacial Surgery; Surgery, Maxillofacial; Oral Surgery; Exodontics
Engelsk term Oral Surgery
MESH ID D013515

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.