Orala ulcerationer (Oral Ulcer)

Orala ulcerationer

En förlust av slemhinnor i mun som visar lokal utgrävning av ytan, som härrör från sloughing av inflammatorisk nekrotisk vävnad. Det är resultatet av en mängd olika orsaker, t ex protesirritation, afte (STOMATIT, AFTHOUS); NOMA; nekrotiserande tandköttsinflammation (GINGIVIT, NEKROTISERANDE ULCERATIV); tandborstning; och olika retande ämnen ämnen. (Från Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p842)

Förklaring på engelska

A loss of mucous substance of the mouth showing local excavation of the surface, resulting from the sloughing of inflammatory necrotic tissue. It is the result of a variety of causes, e.g., denture irritation, aphthous stomatitis (STOMATITIS, APHTHOUS); NOMA; necrotizing gingivitis (GINGIVITIS, NECROTIZING ULCERATIVE); TOOTHBRUSHING; and various irritants. (From Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p842)

Synonym, svenska: Orala sår

Synonym, engelska: Oral Ulcers; Ulcer, Oral; Ulcers, Oral; Mouth Ulcer; Mouth Ulcers; Ulcer, Mouth; Ulcers, Mouth

Svensk term Orala ulcerationer
Synonym på svenska Orala sår
Synonym på engelska Oral Ulcers; Ulcer, Oral; Ulcers, Oral; Mouth Ulcer; Mouth Ulcers; Ulcer, Mouth; Ulcers, Mouth
Engelsk term Oral Ulcer
MESH ID D019226

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.