Oralmedicin (Oral Medicine)

Oralmedicin

En gren av tandläkarvetenskap som behandlar sjukdomar i orala och paraorala strukturer och oral hantering av systemiska sjukdomar. (Hall, Vad är oral Medicin, Hur som helst? Klinisk uppdatering: National Naval Dental Center, mars 1991, p7-8)

Förklaring på engelska

A branch of dentistry dealing with diseases of the oral and paraoral structures and the oral management of systemic diseases. (Hall, What is Oral Medicine, Anyway? Clinical Update: National Naval Dental Center, March 1991, p7-8)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stomatology; Medicine, Oral

Svensk term Oralmedicin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stomatology; Medicine, Oral
Engelsk term Oral Medicine
MESH ID D019242

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.