Oredigerat bildmaterial [Publikationstyp] (Unedited Footage)

Oredigerat bildmaterial [Publikationstyp]

Verk bestående av otitlad rå rörlighet och videofilmer som inte har redigerats eller monterats till ett färdigt arbete. (Från: Rörliga bildmaterial: Genrevillkor, 1988)

Förklaring på engelska

Work consisting of untitled raw motion picture and video footage which has not been edited or assembled into a finished work. (From: Moving Image Materials: Genre Terms, 1988)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Outtakes

Svensk term Oredigerat bildmaterial [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Outtakes
Engelsk term Unedited Footage
MESH ID D019517

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.