Organförvaringslösningar (Organ Preservation Solutions)

Organförvaringslösningar

Lösningar som används för att lagra organ och minimera vävnadsskador, särskilt i väntan på implantation.

Förklaring på engelska

Solutions used to store organs and minimize tissue damage, particularly while awaiting implantation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Preservation Solutions, Organ; Tissue Preservation Solutions; Preservation Solutions, Tissue; Solutions, Tissue Preservation; Solutions, Organ Preservation

Svensk term Organförvaringslösningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Preservation Solutions, Organ; Tissue Preservation Solutions; Preservation Solutions, Tissue; Solutions, Tissue Preservation; Solutions, Organ Preservation
Engelsk term Organ Preservation Solutions
MESH ID D019188

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.