Ormar (Snakes)

Ormar

Limbless REPTILER av underordnade Serpentes.

Förklaring på engelska

Limbless REPTILES of the suborder Serpentes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Snake; Serpentes; Ophidia

Svensk term Ormar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Snake; Serpentes; Ophidia
Engelsk term Snakes
MESH ID D012911

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.