Ormbett (Snake Bites)

Ormbett

Biter av ormar. Bita av en giftig orm kännetecknas av stickande smärta vid sårpunkteringen. Gift som injiceras på platsen för bettet kan producera en skadlig effekt på blod eller på nervsystem. (Websters 3d ed; från Dorland, 27th ed, vid orm, giftig)

Förklaring på engelska

Bites by snakes. Bite by a venomous snake is characterized by stinging pain at the wound puncture. The venom injected at the site of the bite is capable of producing a deleterious effect on the blood or on the nervous system. (Webster’s 3d ed; from Dorland, 27th ed, at snake, venomous)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bite, Snake; Snake Bite; Envenomation, Snakebite; Snakebite Envenomation; Snakebite Envenomations; Snakebites; Snakebite; Snake Envenoming; Envenoming, Snake; Envenomings, Snake; Snake Envenomings

Svensk term Ormbett
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bite, Snake; Snake Bite; Envenomation, Snakebite; Snakebite Envenomation; Snakebite Envenomations; Snakebites; Snakebite; Snake Envenoming; Envenoming, Snake; Envenomings, Snake; Snake Envenomings
Engelsk term Snake Bites
MESH ID D012909

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.