Ormgifter (Snake Venoms)

Ormgifter

Lösningar eller blandningar av giftiga och icke-toxiska ämnen som utarbetats av ormspottkörtlar (Ophidia) i syfte att döda byten eller inaktivera rovdjur och levereras av räfflade eller ihåliga huggtänder. De innehåller vanligtvis enzymer, toxiner och andra faktorer.

Förklaring på engelska

Solutions or mixtures of toxic and nontoxic substances elaborated by snake (Ophidia) salivary glands for the purpose of killing prey or disabling predators and delivered by grooved or hollow fangs. They usually contain enzymes, toxins, and other factors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Venoms, Snake; Snake Venom; Venom, Snake; Snake Toxins; Toxins, Snake; Snake Toxin; Toxin, Snake

Svensk term Ormgifter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Venoms, Snake; Snake Venom; Venom, Snake; Snake Toxins; Toxins, Snake; Snake Toxin; Toxin, Snake
Engelsk term Snake Venoms
MESH ID D012910

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.