Örtbok [Publikationstyp] (Herbal)

Örtbok [Publikationstyp]

Böcker om örter som vanligtvis beskriver växternas medicinska användningsområden.

Förklaring på engelska

Work such as books on herbs or plants usually describing their medicinal value. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska: Herbarium

Synonym, engelska: Herbals

Svensk term Örtbok [Publikationstyp]
Synonym på svenska Herbarium
Synonym på engelska Herbals
Engelsk term Herbal
MESH ID D019509

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.