Ortodontisk stängning av tandluckor (Orthodontic Space Closure)

Ortodontisk stängning av tandluckor

Terapeutisk stängning av utrymmen orsakade av extraktion av tänder, medfödd frånvaro av tänder eller det överdrivna utrymmet mellan tänderna.

Förklaring på engelska

Therapeutic closure of spaces caused by the extraction of teeth, the congenital absence of teeth, or the excessive space between teeth.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Space Closure, Orthodontic; Closure, Orthodontic Space; Closures, Orthodontic Space; Orthodontic Space Closures; Space Closures, Orthodontic

Svensk term Ortodontisk stängning av tandluckor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Space Closure, Orthodontic; Closure, Orthodontic Space; Closures, Orthodontic Space; Orthodontic Space Closures; Space Closures, Orthodontic
Engelsk term Orthodontic Space Closure
MESH ID D019516

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.