Osmeriformes (Osmeriformes)

Osmeriformes

En beställning av fisk inklusive smält, galaxiider, och salamanderfisk.

Förklaring på engelska

An order of fish including smelts, galaxiids, and salamanderfish.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plecoglossus altivelis; Plecoglossus altiveli; Ayu; Osmeridae; Smelts; Smelt; Plecoglossidae; Plecoglossinae; Galaxias maculatus; Galaxiidae; Galaxiids; Galaxiid

Svensk term Osmeriformes
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plecoglossus altivelis; Plecoglossus altiveli; Ayu; Osmeridae; Smelts; Smelt; Plecoglossidae; Plecoglossinae; Galaxias maculatus; Galaxiidae; Galaxiids; Galaxiid
Engelsk term Osmeriformes
MESH ID D036441

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.