Osteosarkom (Osteosarcoma)

Osteosarkom

En sarkom med ursprung i benbildande celler, som påverkar ändarna av långa ben. Det är den vanligaste och mest maligna av sarkom i benen och förekommer främst bland 10- till 25-åriga ungdomar. (Från Stedman, 25:e uppl)

Förklaring på engelska

A sarcoma originating in bone-forming cells, affecting the ends of long bones. It is the most common and most malignant of sarcomas of the bones, and occurs chiefly among 10- to 25-year-old youths. (From Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Osteosarcomas; Osteosarcoma Tumor; Osteosarcoma Tumors; Tumor, Osteosarcoma; Tumors, Osteosarcoma; Sarcoma, Osteogenic; Osteogenic Sarcomas; Sarcomas, Osteogenic; Osteogenic Sarcoma

Svensk term Osteosarkom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Osteosarcomas; Osteosarcoma Tumor; Osteosarcoma Tumors; Tumor, Osteosarcoma; Tumors, Osteosarcoma; Sarcoma, Osteogenic; Osteogenic Sarcomas; Sarcomas, Osteogenic; Osteogenic Sarcoma
Engelsk term Osteosarcoma
MESH ID D012516

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.