Östrogenreceptorer (Estrogen Receptors)

Östrogenreceptorer

Cytoplasmatiska proteiner som binder östrogener och migrerar till kärnan där de reglerar DNA-transkription. Utvärdering av tillståndet för östrogenreceptorer hos bröstcancerpatienter har blivit kliniskt viktigt.

Förklaring på engelska

Cytoplasmic proteins that bind estrogens and migrate to the nucleus where they regulate DNA transcription. Evaluation of the state of estrogen receptors in breast cancer patients has become clinically important.

Synonym, svenska: Östrogenreceptor typ I; Östrogenreceptor typ II; Östrogena receptorer

Synonym, engelska: Estrogen Receptors; Estrogen Receptor; Receptor, Estrogen; Receptors, Estrogen, Type II; Estrogen Receptor Type II; Estrogen Receptors Type II; Estrogen Nuclear Receptor; Nuclear Receptor, Estrogen; Receptor, Estrogen Nuclear; Receptors, Estrogen, Type I; Estrogen Receptor Type I; Estrogen Receptors Type I

Svensk term Östrogenreceptorer
Synonym på svenska Östrogenreceptor typ I; Östrogenreceptor typ II; Östrogena receptorer
Synonym på engelska Estrogen Receptors; Estrogen Receptor; Receptor, Estrogen; Receptors, Estrogen, Type II; Estrogen Receptor Type II; Estrogen Receptors Type II; Estrogen Nuclear Receptor; Nuclear Receptor, Estrogen; Receptor, Estrogen Nuclear; Receptors, Estrogen, Type I; Estrogen Receptor Type I; Estrogen Receptors Type I
Engelsk term Estrogen Receptors
MESH ID D011960

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.