Övergångstemperatur (Transition Temperature)

Övergångstemperatur

temperatur vid vilken ett ämne ändras från ett tillstånd eller konformation av materia till ett annat.

Förklaring på engelska

The temperature at which a substance changes from one state or conformation of matter to another.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Temperatures, Transition; Transition Temperatures; Temperature, Transition; Freezing Point Temperature; Freezing Point Temperatures; Temperature, Freezing Point; Temperatures, Freezing Point; Melting Point Temperature; Melting Point Temperatures; Temperature, Melting Point; Temperatures, Melting Point; Boiling Point Temperature; Boiling Point Temperatures; Temperature, Boiling Point; Temperatures, Boiling Point

Svensk term Övergångstemperatur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Temperatures, Transition; Transition Temperatures; Temperature, Transition; Freezing Point Temperature; Freezing Point Temperatures; Temperature, Freezing Point; Temperatures, Freezing Point; Melting Point Temperature; Melting Point Temperatures; Temperature, Melting Point; Temperatures, Melting Point; Boiling Point Temperature; Boiling Point Temperatures; Temperature, Boiling Point; Temperatures, Boiling Point
Engelsk term Transition Temperature
MESH ID D044366

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.