Överjag (Superego)

Överjag

Den del av personligheten i samband med etik, standarder och självkritik – ”samvete”. Det härrör främst från identifiering med föräldrar och föräldrarsubstitut.

Förklaring på engelska

The component of the personality associated with ethics, standards, and self-criticism – the “conscience”. It is derived mainly from identification with parents and parent substitutes.

Synonym, svenska: Superego

Synonym, engelska: Superegos

Svensk term Överjag
Synonym på svenska Superego
Synonym på engelska Superegos
Engelsk term Superego
MESH ID D013475

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.