Överkorsningsstudier (Cross-Over Studies)

Överkorsningsstudier

Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.

Förklaring på engelska

Studies comparing two or more treatments or interventions in which the subjects or patients, upon completion of the course of one treatment, are switched to another. In the case of two treatments, A and B, half the subjects are randomly allocated to receive these in the order A, B and half to receive them in the order B, A. A criticism of this design is that effects of the first treatment may carry over into the period when the second is given. (Last, A Dictionary of Epidemiology, 2d ed)

Synonym, svenska: Korsstudier; Överkorsningsdesign

Synonym, engelska: Cross Over Studies; Cross-Over Study; Studies, Cross-Over; Study, Cross-Over; Crossover Studies; Crossover Study; Studies, Crossover; Study, Crossover; Cross-Over Trials; Cross Over Trials; Trial, Cross-Over; Trials, Cross-Over; Crossover Trials; Trial, Crossover; Trials, Crossover; Cross-Over Design; Cross Over Design; Cross-Over Designs; Design, Cross-Over; Designs, Cross-Over; Crossover Design; Crossover Designs; Design, Crossover; Designs, Crossover

Svensk term Överkorsningsstudier
Synonym på svenska Korsstudier; Överkorsningsdesign
Synonym på engelska Cross Over Studies; Cross-Over Study; Studies, Cross-Over; Study, Cross-Over; Crossover Studies; Crossover Study; Studies, Crossover; Study, Crossover; Cross-Over Trials; Cross Over Trials; Trial, Cross-Over; Trials, Cross-Over; Crossover Trials; Trial, Crossover; Trials, Crossover; Cross-Over Design; Cross Over Design; Cross-Over Designs; Design, Cross-Over; Designs, Cross-Over; Crossover Design; Crossover Designs; Design, Crossover; Designs, Crossover
Engelsk term Cross-Over Studies
MESH ID D018592

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.