Överlevnad (Survival)

Överlevnad

Fortsättning av liv eller existens, särskilt under ogynnsamma förhållanden; inkluderar metoder och överlevnadsfilosofi.

Förklaring på engelska

Continuance of life or existence especially under adverse conditions; includes methods and philosophy of survival.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Överlevnad
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Survival
MESH ID D013534

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.