Övernäring (Overnutrition)

Övernäring

En obalanserad NÄRINGSSTATUS till följd av överdrivet intag av näringsämnen. Generellt genererar övernäring en energiobalans mellan livsmedelskonsumtion och energiförbrukning som leder till störningar som FETMA.

Förklaring på engelska

An imbalanced NUTRITIONAL STATUS resulting from excessive intake of nutrients. Generally, overnutrition generates an energy imbalance between food consumption and energy expenditure leading to disorders such as OBESITY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hypernutrition

Svensk term Övernäring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hypernutrition
Engelsk term Overnutrition
MESH ID D044343

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.