Övre mag-tarmkanalen (Upper Gastrointestinal Tract)

Övre mag-tarmkanalen

Segmentet av GASTROINTESTINAL TRACT som inkluderar matstrupen; MAGEN; och DUODENUM.

Förklaring på engelska

The segment of GASTROINTESTINAL TRACT that includes the ESOPHAGUS; the STOMACH; and the DUODENUM.

Synonym, svenska: Övre GI-kanalen

Synonym, engelska: Gastrointestinal Tract, Upper; Upper GI Tract; GI Tract, Upper

Svensk term Övre mag-tarmkanalen
Synonym på svenska Övre GI-kanalen
Synonym på engelska Gastrointestinal Tract, Upper; Upper GI Tract; GI Tract, Upper
Engelsk term Upper Gastrointestinal Tract
MESH ID D041742

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.