Oxgroda (Rana catesbeiana)

Oxgroda

En art av familj Ranidae (sanna grodor). Den enda anuran som korrekt hänvisas till med det vanliga namnet ”bullfrog”, det är den största infödda anuran i Nordamerika.

Förklaring på engelska

A species of the family Ranidae (true frogs). The only anuran properly referred to by the common name “bullfrog”, it is the largest native anuran in North America.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rana catesbeianas; catesbeiana, Rana; Bullfrog; Bullfrogs

Svensk term Oxgroda
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rana catesbeianas; catesbeiana, Rana; Bullfrog; Bullfrogs
Engelsk term Rana catesbeiana
MESH ID D011892

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.