P-selektin (P-Selectin)

P-selektin

Cellvidhäftningsmolekyl och CD-antigen som förmedlar vidhäftningen av neutrofiler och monocyter till aktiverade blodplättar och endotelceller.

Förklaring på engelska

Cell adhesion molecule and CD antigen that mediates the adhesion of neutrophils and monocytes to activated platelets and endothelial cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: GMP-140; P Selectin; Selectin, P; PADGEM; CD62P Antigen; Antigen, CD62P; Antigens, CD62P; CD62P Antigens; Platelet alpha-Granule Membrane Protein; Platelet alpha Granule Membrane Protein; LECAM-3

Svensk term P-selektin
Synonym på svenska
Synonym på engelska GMP-140; P Selectin; Selectin, P; PADGEM; CD62P Antigen; Antigen, CD62P; Antigens, CD62P; CD62P Antigens; Platelet alpha-Granule Membrane Protein; Platelet alpha Granule Membrane Protein; LECAM-3
Engelsk term P-Selectin
MESH ID D019007

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.