P300 händelserelaterade potentialer (P300 event-related potentials)

P300 händelserelaterade potentialer

Ett sent inträdande inslag i den händelserelaterade reaktionspotentialen. P står för positiv laddning och 300 anger 300 millisekunder “poststimulus”. Reaktionens amplitud ökar med oförutsedda, osannolika eller högt signifikanta stimuli, och utgör därmed ett index över mentala aktivitet.

Förklaring på engelska

A late-appearing component of the event-related potential. P300 stands for a positive deflection in the event-related voltage potential at 300 millisecond poststimulus. Its amplitude increases with unpredictable, unlikely, or highly significant stimuli and thereby constitutes an index of mental activity. (From Campbell, Psychiatric Dictionary, 6th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Event Related Potentials, P300; Event-Related Potential, P300; P3 Event Related Potential; Event-Related Potentials, P3; Event Related Potentials, P3; P300 Component; P300 Components; P300 Event-Related Potentials; P300 Event Related Potentials; P3 Event-Related Potentials; Event-Related Potential, P3; P3 Event Related Potentials; P3 Event-Related Potential; P300 Event-Related Potential; P300 Event Related Potential; Evoked Potentials, P300 Component; P3b Event-Related Potentials; Event-Related Potential, P3b; Event-Related Potentials, P3b; P3b Event Related Potentials; P3b Event-Related Potential; P3a Event-Related Potentials; Event-Related Potential, P3a; Event-Related Potentials, P3a; P3a Event Related Potentials; P3a Event-Related Potential

Svensk term P300 händelserelaterade potentialer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Event Related Potentials, P300; Event-Related Potential, P300; P3 Event Related Potential; Event-Related Potentials, P3; Event Related Potentials, P3; P300 Component; P300 Components; P300 Event-Related Potentials; P300 Event Related Potentials; P3 Event-Related Potentials; Event-Related Potential, P3; P3 Event Related Potentials; P3 Event-Related Potential; P300 Event-Related Potential; P300 Event Related Potential; Evoked Potentials, P300 Component; P3b Event-Related Potentials; Event-Related Potential, P3b; Event-Related Potentials, P3b; P3b Event Related Potentials; P3b Event-Related Potential; P3a Event-Related Potentials; Event-Related Potential, P3a; Event-Related Potentials, P3a; P3a Event Related Potentials; P3a Event-Related Potential
Engelsk term P300 event-related potentials
MESH ID D018913

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.