Palau (Palau)

Palau

En republik bestående av en grupp på cirka 100 öar och holmar i västra Stilla havet. Dess huvudstad är Koror. Under Spanien administrerades det som en del av Caroline Öar men såldes till Tyskland 1899. Beslagtogs av Japan 1914 och togs av de allierade under andra världskriget 1944. År 1947 blev det en del av US Tilltro Territory of the Pacific Öar, blev internt självstyrande 1980, fick oberoende kontroll över sin utrikespolitik (utom försvar) 1986 och uppnådde total självständighet 1 oktober 1994. (Webster’s New Geographic Ordbok [publikationstyp], 1988, p915; telefonkommunikation med Randy Flynn, Board on Geographic Namn, 17 januari 1995)

Förklaring på engelska

A republic consisting of a group of about 100 islands and islets in the western Pacific Ocean. Its capital is Koror. Under Spain it was administered as a part of the Caroline Islands but was sold to Germany in 1899. Seized by Japan in 1914, it was taken by the Allies in World War II in 1944. In 1947 it became part of the U.S. Trust Territory of the Pacific Islands, became internally self-governing in 1980, obtained independent control over its foreign policy (except defense) in 1986, and achieved total independence October 1, 1994. (Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p915; telephone communication with Randy Flynn, Board on Geographic Names, 17 January 1995)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Palau
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Palau
MESH ID D019029

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.