Pankreatisk ribonukleas (Pancreatic Ribonuclease)

Pankreatisk ribonukleas

Ett enzym som katalyserar endonukleolytisk klyvning av pankreatiska ribonukleinsyror till 3′-fosfomono- och oligonukleotider som slutar i cytidylsyra eller uridylsyror med 2′,3′-cykliska fosfatmellanprodukter. EC 3.1.27.5.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the endonucleolytic cleavage of pancreatic ribonucleic acids to 3′-phosphomono- and oligonucleotides ending in cytidylic or uridylic acids with 2′,3′-cyclic phosphate intermediates. EC 3.1.27.5.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pancreatic Ribonuclease; RNase A; RNase I; Ribonuclease A; Ribonuclease I; Pancreatic RNase; RNase, Pancreatic; Ribonuclease (Pancreatic)

Svensk term Pankreatisk ribonukleas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pancreatic Ribonuclease; RNase A; RNase I; Ribonuclease A; Ribonuclease I; Pancreatic RNase; RNase, Pancreatic; Ribonuclease (Pancreatic)
Engelsk term Pancreatic Ribonuclease
MESH ID D012259

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.