Panoramaradiografi (Panoramic Radiography)

Panoramaradiografi

Extraoral kroppssektionsradiografi som visar en hel överkäke, eller både överkäke och underkäke, på en enda film.

Förklaring på engelska

Extraoral body-section radiography depicting an entire maxilla, or both maxilla and mandible, on a single film.

Synonym, svenska: Radiografi, panorama

Synonym, engelska: Pantomography; Pantomographies; Orthopantomography; Orthopantomographies; Panoramic Radiography; Panoramic Radiographies; Radiographies, Panoramic

Svensk term Panoramaradiografi
Synonym på svenska Radiografi, panorama
Synonym på engelska Pantomography; Pantomographies; Orthopantomography; Orthopantomographies; Panoramic Radiography; Panoramic Radiographies; Radiographies, Panoramic
Engelsk term Panoramic Radiography
MESH ID D011862

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.