Par-2-receptor (PAR-2 Receptor)

Par-2-receptor

En G-proteinkopplad, proteinasaktiverad receptor som uttrycks i en mängd olika vävnader inklusive ENDOTEL; LEUKOCYTER; och GASTROINTESTINAL TRACT. Receptorn aktiveras av TRYPSIN, som klyver den N-terminala peptiden från receptorn. Den nya N-terminala peptiden är en kryptisk ligand för receptorn. Den oklovna receptorn kan också aktiveras av den N-terminala peptiden som finns på den aktiverade TROMBINRECEPTORN och av små syntetiska peptider som innehåller den omaskerade N-terminala sekvensen.

Förklaring på engelska

A G-protein-coupled, proteinase-activated receptor that is expressed in a variety of tissues including ENDOTHELIUM; LEUKOCYTES; and the GASTROINTESTINAL TRACT. The receptor is activated by TRYPSIN, which cleaves off the N-terminal peptide from the receptor. The new N-terminal peptide is a cryptic ligand for the receptor. The uncleaved receptor can also be activated by the N-terminal peptide present on the activated THROMBIN RECEPTOR and by small synthetic peptides that contain the unmasked N-terminal sequence.

Synonym, svenska: Receptor, PAR-2

Synonym, engelska: Receptor, PAR 2; Trypsin Receptors; Receptors, Trypsin; Trypsin Receptor; PAR2 Receptor; Receptor, PAR2; Proteinase Activated Receptor 2; Protease-Activated Receptor 2; Protease Activated Receptor 2; Receptor 2, Protease-Activated; Receptor, Trypsin; PAR-2 Receptor; PAR 2 Receptor

Svensk term Par-2-receptor
Synonym på svenska Receptor, PAR-2
Synonym på engelska Receptor, PAR 2; Trypsin Receptors; Receptors, Trypsin; Trypsin Receptor; PAR2 Receptor; Receptor, PAR2; Proteinase Activated Receptor 2; Protease-Activated Receptor 2; Protease Activated Receptor 2; Receptor 2, Protease-Activated; Receptor, Trypsin; PAR-2 Receptor; PAR 2 Receptor
Engelsk term PAR-2 Receptor
MESH ID D044464

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.