Paracentes (Paracentesis)

Paracentes

Ett förfarande där vätska dras ut från ett kroppshålighet eller organ via en trocar och kanyl, nål, eller annat ihåligt instrument.

Förklaring på engelska

A procedure in which fluid is withdrawn from a body cavity or organ via a trocar and cannula, needle, or other hollow instrument.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Paracenteses; Puncture and Aspiration; Aspiration and Puncture; Centesis; Centeses; Puncture and Drainage; Drainage and Puncture; Culdocentesis; Culdocenteses

Svensk term Paracentes
Synonym på svenska
Synonym på engelska Paracenteses; Puncture and Aspiration; Aspiration and Puncture; Centesis; Centeses; Puncture and Drainage; Drainage and Puncture; Culdocentesis; Culdocenteses
Engelsk term Paracentesis
MESH ID D019152

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.