Paracoccus pantotrophus (Paracoccus pantotrophus)

Paracoccus pantotrophus

En art av gramnegativa, coccoid, mestadels kemolitoautotrofa bakterier, i familj RHODOBACTERACEAE. Vissa stammar kan växa anaerobt.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, coccoid, mostly chemolithoautotrophic bacteria, in the family RHODOBACTERACEAE. Some strains can grow anaerobically.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Thiosphaera pantotropha

Svensk term Paracoccus pantotrophus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Thiosphaera pantotropha
Engelsk term Paracoccus pantotrophus
MESH ID D042084

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.