Paradoxal emboli (Paradoxical Embolism)

Paradoxal emboli

Blockering av en systemisk artär med en (blod)propp som uppkommit i en systemisk ven och som genom en defekt i hjärtskiljeväggen passerat direkt från höger till vänster sida av hjärtat.

Förklaring på engelska

Blockage of an artery due to passage of a clot (THROMBUS) from a systemic vein to a systemic artery without its passing through the lung which acts as a filter to remove blood clots from entering the arterial circulation. Paradoxical embolism occurs when there is a defect that allows a clot to cross directly from the right to the left side of the heart as in the cases of ATRIAL SEPTAL DEFECTS or open FORAMEN OVALE. Once in the arterial circulation, a clot can travel to the brain, block an artery, and cause a STROKE.

Synonym, svenska: Korsad emboli

Synonym, engelska: Embolisms, Paradoxical; Paradoxical Embolisms; Paradoxical Embolism; Crossed Embolism; Crossed Embolisms; Embolism, Crossed; Embolisms, Crossed

Svensk term Paradoxal emboli
Synonym på svenska Korsad emboli
Synonym på engelska Embolisms, Paradoxical; Paradoxical Embolisms; Paradoxical Embolism; Crossed Embolism; Crossed Embolisms; Embolism, Crossed; Embolisms, Crossed
Engelsk term Paradoxical Embolism
MESH ID D019320

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.