Parainfluensavirus 5 (Parainfluenza Virus 5)

Parainfluensavirus 5

En art av RUBULAVIRUS som ursprungligen isolerades från odlade primära apaceller. Dess naturliga värd är hunden där den orsakar kennelhosta, men det kan också infektera människa.

Förklaring på engelska

A species of RUBULAVIRUS originally isolated from cultured primary monkey cells. Its natural host is the DOG in which it causes kennel cough, but it can also infect humans.

Synonym, svenska: Simianvirus 5

Synonym, engelska: Simian Virus 5

Svensk term Parainfluensavirus 5
Synonym på svenska Simianvirus 5
Synonym på engelska Simian Virus 5
Engelsk term Parainfluenza Virus 5
MESH ID D045402

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.