Parasitära hudsjukdomar (Parasitic skin diseases)

Parasitära hudsjukdomar

Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.

Förklaring på engelska

Skin diseases caused by ARTHROPODS; HELMINTHS; or other parasites.

Synonym, svenska: Parasitsjukdomar i huden

Synonym, engelska: Parasitic Skin Diseases; Disease, Parasitic Skin; Diseases, Parasitic Skin; Parasitic Skin Disease; Skin Disease, Parasitic

Svensk term Parasitära hudsjukdomar
Synonym på svenska Parasitsjukdomar i huden
Synonym på engelska Parasitic Skin Diseases; Disease, Parasitic Skin; Diseases, Parasitic Skin; Parasitic Skin Disease; Skin Disease, Parasitic
Engelsk term Parasitic skin diseases
MESH ID D012876

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.